DANSKE SPIL – CSR RAPPORT 2020

Dataoverblik

Medarbejderindikator

  2018 2019 2020
Total FTE pr. 31. december 429 455 484
Ansatte pr. 31. december 466 492 526
Nye medarbejdere 91 95 70
Kvinder, total % 28 29 30
Mænd, total % 72 71 70
Ledere, kvinder % 34 24 26
Ledere, mænd % 66 66 74
Generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen, kvinder 2 2 2
Generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen, mænd 4 4 3
Aldersgennemsnit (år) 41 42 39
Antal medarbejdere under 29 år, total % 13 13 20
Antal medarbejdere over 50 år, total % 23 22 17
Arbejdsulykker 7 2 0
Sygefravær (dage pr. medarbejder) 4,6 4,7 1,7
Medarbejdere, der er ludomanicertificeret 365 381 369

Miljøindikator

Forbrug og el 2018 2019 2020 Udvikling i % 2019-2020
El (MWh) 2.512 1.943 1.736 -11%
Fjernvarme (MWh) 1.247 1.253 1,479 18%
Vand (m3) 4.408 3.700 2.962 -20%
Brændstof, diesel (liter) 82.489 122.393 100.422 -18%
Brændstof, benzin (liter) 649 412 479 16%
Brændstof, elbil (kWh) 1.018 682 358 -48%
Papir (kg) 7.342 6.522 4.704 -28%
CO2 (tons) 1.267 1.589 833 -48%
Danske Spil 2020
El (MWh) 1.505
Fjernvarme (MWh) 1.057
Vand (m3) 2.877
Brændstof, diesel (liter) 53.829
Brændstof, benzin (liter) 356
Brændstof, elbil (kWh) 0
Papir (kg) 4.704
CO2 (tons) 634
Elite Gaming 2020
El (MWh) 231,5
Fjernvarme (MWh) 422
Vand (m3) 85
Brændstof, diesel (liter) 46.593
Brændstof, benzin (liter) 2.008
Brændstof, elbil (kWh) 0
Papir (kg) 0
CO2 (tons) 199

Affald

2018 2019 2020
Udvikling i % 2019-2020
Brændbart med dagrenovation og blandet affald (tons) 56 77 61 -21%
Byggeaffald (tons) 58 48 30 -39%
Elektronikskrot inkl. kabler (tons) 1 2 5 97%
Pap og papir (tons) 18 25 19 -24%
Plast (tons) 0,5 0,8 0 -59%
Jernskrot og metaller (tons) 1 0 4
Madaffald (tons) 14 14 7 -48%
Totalaffald (tons) 148,6 166,6 126 -25%
Danske Spil 2020
Brændbart med dagrenovation og blandet affald (tons) 61
Byggeaffald (tons) 30
Elektronikskrot inkl. kabler (tons) 5
Pap og papir (tons) 19
Plast (tons) 0
Jernskrot og metaller (tons) 4
Madaffald (tons) 7
Totalaffald (tons) 126

Indikatorer for ansvarligt spilmiljø

  2018 2019 2020
Underretninger til SØIK (spillere på danskespil.dk og mistænkelige spil i forhandlerleddet) 5.994 7.155 6.295
Underretninger om usædvanligt spil (matchfixing) 81 157 162
Meldinger (alarmer udsendt til medlemmer) om usædvanligt spil (matchfixing) 631 787 1.113
Antal omsorgsopkald 788 798 1.510