SÅDAN BESKYTTER VI SPILLET

Hvidvask

Danske Spil vil ikke tolerere kriminelle, der misbruger vores spil. Det ødelægger både spillet og vores forretning

DANSKE SPIL MENER

Vi vil ikke tolerere, at vores spil misbruges til kriminalitet

I Danske Spil gør vi, hvad vi kan, for at sikre, at vores produkter ikke bliver misbrugt til kriminalitet. Vi arbejder løbende på at sikre, at vores medarbejdere og samarbejdspartnere kender til og overholder de gældende regler.

Danske Spil vil ikke tolerere kriminelle, der misbruger vores spil. Det ødelægger vores forretning, og derfor udvikler vi hele tiden nye metoder til at beskytte spillerne og vores forretning.

Et eksempel er, at Danske Spil i 2020 som den eneste spilleudbyder i Danmark har indført obligatorisk registrering af køb af væddemål som Oddset og Tips hos vores ca. 2.600 forhandlere af væddemål. Det hedder Sikkert Spil.

Vi håber, at det bliver et krav til hele spilleindustrien.

læs om sikkert spil

“Digitale kompetencer er i fokus hos Danske Spil, og vores indsats gør, at nettet bliver stadig mere fintmasket til at opdage tegn på hvidvask.”

Philip Badstue
Informationssikkerhedschef, Danske Spil

Hvad er hvidvask?

Hvidvask i spilleindustrien er, når man kanaliserer penge, der stammer fra kriminalitet, gennem en spilleudbyder, så det ser ud, som om man har tjent pengene på lovlig vis. Det kan f.eks. ske ved, at kriminelle satser store beløb på ‘sikre’ kampe eller ved at placere en indsats på alle tre udfald af en sportskamp, hvor man uanset kampens resultat kan være sikker på at få en relativ stor del af sine penge retur. Med en vinderkvittering vil den kriminelle således nemmere kunne få det til at se ud som om, at de ‘sorte penge’ er tjent på lovlig vis.

Danske Spil analyserer alle transaktionsdata

  • Spildata og kundens identitet bliver registreret og videresendt til Danske Spil, hvad enten det er online spil eller spil hos forhandlere

  • Vi analyserer data, både manuelt og digitalt

  • På baggrund af analysen vurderer Danske Spils eksperter, om der skal foretages underretning til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK)

Sådan opdager vi snyd

Vi beskytter vores kunder med 6 ‘værn’

Danske Spil har en lang række værn, hvis formål er at gøre det så svært som muligt for personer med kriminelle hensigter at udnytte vores spil. Tolerancen over for kriminalitet er nul, og vi fortsætter med at gøre nettet mere og mere finmasket. Det indebærer, at:

1

Når du ønsker at spille hos Danske Spil, skal du oprette dig ved hjælp af NemID. Derved ved vi, hvem kunden er, og at kunden er over 18 år

2

Når du skal spille på nettet eller hos en forhandler, kræver det registrering. Det gør, at vi kan følge transaktioner og spilleadfærd elektronisk

3

Danske Spils forhandlere skal for større gevinster give digital præmieudbetaling

4

Vores forhandlere skal indhente billed-id på kunder, der får udbetalt gevinster for samlet over 15.000 kr. på én dag hos en enkelt forhandler, og videregive oplysningen til Danske Spil

5

Mistænkelig adfærd hos en forhandler eller en bestemt kunde bliver undersøgt og underrettet til SØIK

6

Forhandlerens terminal kan lukkes ved atypiske indbetalinger, indtil Danske Spil har undersøgt eventuelle mistænkelige forhold forbundet med de transaktioner, der er foregået

Kunstig intelligens spotter flere mistænkelige mønstre

Danske Spil har i 2020 taget et nyt værktøj i brug, som ved hjælp af kunstig intelligens, herunder machine learning, omsætter årtiers erfaring med data fra transaktioner hos forhandlerne til data, som en menneskehjerne ikke kan hamle op med. Værktøjet opfanger mistænkelig spilleadfærd, der kan være tegn på hvidvask.

Vi bruger data fra de sager, som tidligere har ført til hvidvaskunderretninger, og fodrer værktøjet med dem. Ved hjælp af kunstig intelligens analyserer Danske Spil, hvilke mønstre der er mistænkelige, og som derfor skal undersøges nærmere.

Kunstig intelligens kan dog ikke helt erstatte menneskelig erfaring. Når det digitale værktøj får ‘gevinst’, ryger sagen videre til Danske Spils hvidvaskeksperter. På baggrund af data og undersøgelser vurderer de, hvorvidt der skal foretages en underretning til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK).

Ud af alle spilleudbydere i Danmark leverede Danske Spil i 2020 langt over halvdelen af alle underretninger.

Så meget underretter vi

Antallet af underretninger til SØIK fra 2017 til 2020 er steget fra 2.710 til 6.295, men det er ikke nødvendigvis udtryk for et voksende problem. Lovgivningen er blevet udvidet i perioden, ligesom Danske Spil har truffet en strategisk beslutning om øget fokus på området, og derfor er vi blevet meget bedre til at opfange mistænkelig adfærd, bl.a. via avancerede analyseværktøjer. Danske Spils andel af underretninger udgjorde i 2020 over 90 % af spilleindustriens samlede underretninger.

Danske Spil er begrænset i sine undersøgelser ved kun at have adgang til ’åbne’ kilder. Hvis vi fik mulighed for at få adgang til f.eks. eSKAT, ville vi bedre kunne kvalificere både undersøgelser og underretninger samt Danske Spils arbejde med at standse mistænkelig adfærd.

Det siger loven

Danske Spil er som spilleudbyder forpligtet til at underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) om mistænkelige transaktioner.

Læs mere om lovgivningen

Det sker i 2021

  • Fortsætte arbejdet med at optimere brugen af de data om købsmønstre, som vi får fra Sikkert Spil.
  • Derudover vil vi fortsætte med at udforske mulighederne i AI og inkludere resultaterne i analysemodellen, så vi opnår det bedste net til at fange personer, der udviser tegn på at forsøge at vaske penge hvide.
  • Endelig vil Danske Spil arbejde for, at der bliver krav om registreret spil hos forhandlerne til hele branchen.