DANSKE SPIL – CSR RAPPORT 2020

Klima

Vi følger den nye klimaguide

Som digital virksomhed med lille produktion påvirker Danske Spil hele klodens klimaregnskab i beskeden grad. Vores største klimaaftryk er transport (fly og anden transport), el og varme. Men hvert et initiativ tæller, og vi arbejder aktivt på at nedbringe vores CO2-aftryk.

Det gør vi både direkte i forhold til vores bygninger, transport, produktion, distribution af tryksager og indirekte gennem vores leverandører og samarbejdspartnere. Endvidere tilbyder vi – hvor vi kan – vores kunder mere klimavenlige alternativer til vores produkter, hvor kunderne f.eks. kan vælge online skrabelodder i stedet for de fysiske skrabelodder.

Det danske mål om reduktion af drivhusgasudledninger med 70 % er beskrevet i klimaloven, hvor den danske udledning i 1990 danner grundlaget for at definere måltallet for 2030.

Som ansvarlig virksomhed ønsker Danske Spil dog at være mere ambitiøse i vores støtte til den grønne omstilling.

På denne baggrund har vi valgt at lade 2018 danne grundlag for vores reduktionsmål mod 2030.

Hos Danske Spil har vi gennem flere år arbejdet aktivt med klimadagsordenen. I 2018 fik vi lavet den første omfattende kortlægning af vores CO2-aftryk efter internationale standarder, Green House Gas (GHG)-protokollen. I 2020 har vi ladet os inspirere af den klimaguide, som blev lanceret af Dansk Erhverv, Ernst & Young og FN’s Global Compact i september 2020, og som også følger GHG-protokollen.

Se klimaguiden
KLIMAREGNSKABET

GHG-protokollen: De 3 scopes

Hos Danske Spil følger vi GHG-protokollen. Det vil sige, at klimaregnskabet skal omfatte emissioner forbundet med tre forskellige områder – eller scopes. Man skelner mellem 3 scopes:

SCOPE 1:

Emissioner, som den enkelte virksomhed selv udleder fra virksomhedens egne lokaliteter og maskinel (f.eks. gennem afbrænding af benzin, diesel eller naturgas).

SCOPE 2:

Emissioner forbundet med produktion af den energi, virksomheden køber (f.eks. el og fjernvarme).

SCOPE 3:

Emissioner forbundet med den værdikæde, som virksomheden indgår i (f.eks. i kraft af virksomhedens indkøb).

KLIMAREGNSKABET

GHG-protokollen: De 3 scopes

Hos Danske Spil følger vi GHG-protokollen. Det vil sige, at klimaregnskabet skal omfatte emissioner forbundet med tre forskellige områder – eller scopes. Man skelner mellem 3 scopes:

SCOPE 1:

Emissioner, som den enkelte virksomhed selv udleder fra virksomhedens egne lokaliteter og maskinel (f.eks. gennem afbrænding af benzin, diesel eller naturgas).

SCOPE 2:

Emissioner forbundet med produktion af den energi, virksomheden køber (f.eks. el og fjernvarme).

SCOPE 3:

Emissioner forbundet med den værdikæde, som virksomheden indgår i (f.eks. i kraft af virksomhedens indkøb).

Danske Spil

2018 2019 2020 Udvikling i %
2018 (baseline) – 2020
Scope 1
Firmabiler 144 201 148 3%
Scope 2
Elforbrug 599 556 277 -54%
Varmeforbrug 102 86 86 -15%
Scope 3
Rejser 206 313 7 -97%
Tryksager 47 49 84 79%
Distribution tryksager 16 18 13 -18%
Serverløsning 26 63 19 -26%
Total** 1141 1286 634 -44%

* Betydelige emissionsbidrag fra ikke-kortlagte tryksagsleverandører ( der kan ikke pt. leveres validie data) kan forekomme og der arbejdes på at inkludere disse i fremtidige klimaregnskaber, også bagudrettet.

** Der er tidligere opgivet 1.267 tons i tabellen for 2018 i CSR rapporten. Dette passer ikke med 2018 klimaregnskab udført af Rambøll, som angiver 1141 tons. Der mangler 126 tons, som muligvis stammer fra bagudrettet tillæg emissioner for Elite Gaming

Elite Gaming

2018 2019 2020 UDVIKLING I %
2019 – 2020
Scope 1
Firmabiler 212 133 -37%
Scope 2
Elforbrug 27 43 58%
Varmeforbrug 15 22 54%
Scope 3
Rejser 50 1 -99%
Total 0 304 199 -34%

Total Danske Spil og Elite Gaming

2018 2019 2020 Udvikling i %
2018 (baseline) – 2020
Total 1141 1590 833 -48%

* Excl. Elite gaming, som ikke er rapporteret i 2018

Nyt i 2020

Dette har vi gjort:

  • Udskiftning af vinduer

  • Lukning af nødstrømsanlæg

  • Reduktion af tryksager

  • Færre flyrejser

Vi kan godt undvære mange flyrejser

2020 har været præget af COVID-19 og dermed en begrænsning i at kunne rejse. Det har betydet, at møder har været afholdt virtuelt, og at det i langt de fleste tilfælde har været helt uproblematisk ikke at mødes fysisk.

Fra 2018 til 2019 steg Danske Spils CO2-aftryk for flyrejser fra 18 procent til 28 procent af det samlede CO2-aftryk. I 2020 er det helt naturligt faldet, og for at fastholde et lavere niveau end tidligere vil Danske Spil, når COVID-19 forhåbentlig ikke længere er en barriere for flyrejser, erstatte flyrejser med onlinemøder i de tilfælde, hvor det er muligt.

Det sker i 2021

I 2020 har Ørsted lavet et lovpligtigt energieftersyn af Danske Spils lokaler i Brøndby, mens Rambøll har lavet klimaregnskabet. Bl.a. på den baggrund har vi opstillet vores aktiviteter for 2021 og de kommende år. Disse er på kort sigt:
  • Fortsætte udskiftning af vinduer
  • Påbegynde udskiftning af al belysning til LED
  • Skærpe rammer for flyrejser
  • Implementere flere klimavenlige biler i bilparken

Danske Spils målsætning på lang sigt:

2018: Baseline
2023: 50 % reduktion
2025: 60 % reduktion
2030: 70 % reduktion