9 VIGTIGE VÆRKTØJER

Ludomani

Danske Spil har et ansvar, når vores kunder spiller for meget. Derfor driver vi selv en lang række initiativer til at forebygge ludomani

“Ludomani er ikke en udbredt lidelse, men den har voldsomme konsekvenser for både spillere og pårørende.”

Kathrine Møller Andersen
psykolog hos Mindwork,
der samarbejder med Danske Spil
DANSKE SPIL MENER

Danske Spil skal tjene penge, men ikke for enhver pris

Danske Spil skal med over 30 konkurrenter på spillemarkedet i Danmark på et forretningsmæssigt grundlag udbyde attraktive spil på en ansvarlig måde med et særligt fokus på beskyttelse af spillerne. Vi vil være et godt eksempel  på det danske marked.

Den digitale verden giver i dag mange flere muligheder for at spille – på alle tider af døgnet og ofte ved hjælp af kun få klik på mobilen.

Heldigvis giver digitalisering af spil også langt bedre muligheder for at forstå og analysere vores kunders spilleadfærd. På den måde kan vi nemmere reagere på uhensigtsmæssigt spil og beskytte vores kunder. 

Som spilleudbyder har Danske Spil et ansvar, når vores kunder spiller for meget. Derfor samarbejder vi med alle relevante myndigheder og driver selv en række initiativer til at modvirke ludomani.

Hvad er ludomani?

Ludomani, eller spilleafhængighed, er en psykisk lidelse, der dækker over hyppigt gentagne episoder af spillelidenskab, som dominerer en persons liv i så høj grad, at det går ud over sociale og arbejdsmæssige værdier og forpligtelser – og i værste fald belaster privatøkonomien så meget, at spilleren må gå fra hus og hjem.

Den seneste forskning på området* anslår, at ca. 10.000 danskere lider af ludomani. Det svarer til 0,3 procent af danskerne. Det anslås, at 125.000 danskere i varierende grad har problemer med spil eller er i risikozonen for at få det.

*Kilde: Pengespil og spilleproblemer i Danmark 2005-2016’, VIVE, 2016

Omsorgsopkald

Vi ringer, hvis vi er bekymrede
Danske Spil har et team af rådgivere til at foretage det, vi kalder omsorgsopkald. Det er opkald til kunder, hvor vi er bekymret for deres spillemønster. Det kan f.eks. være, at de har brugt meget tid på at spille eller har tabt et større beløb.

Danske Spil har lavet omsorgsopkald siden 2016. I 2019 foretog vi 798 omsorgsopkald, og i 2020 har vi sat yderligere fokus på vores omsorgsopkald og har næsten fordoblet vores opkald til 1.510.

Danske Spils rådgivere har alle en faglig baggrund i psykologi og har gennemgået et grundigt rekrutteringsforløb hos psykologklinikken Mindwork, der bl.a. er eksperter i spilleafhængighed.

Mindwork er også samarbejdspartner for Spillemyndighedens officielle rådgivningslinje, StopSpillet. 

Vi er eksperter i spil – ikke behandling

Danske Spil er ikke eksperter i ludomani, men vi kan identificere uhensigtsmæssig spilleadfærd og henvise til eksperter og behandlere. Vi har et ansvar for at beskytte vores kunder, og derfor gør vi dem opmærksomme på det, hvis vi er bekymrede for, at spillet er ved at tage overhånd – se de ni værktøjer

Udfordringer ved omsorgsopkald

  • Vi kan ‘plante et frø’ hos spilleren, så han eller hun bliver opmærksom på sin spilleadfærd, men vi kan ikke tvinge vores kunder til at søge hjælp eller stoppe med at spille.

  • Danske Spil kan ikke diagnosticere spillere over telefonen. Det har vi ganske enkelt ikke viden eller grundlag for at gøre. Men vi kan informere om, hvilke værktøjer der findes og henvise vores kunder til professionelle behandlere. Vi kan desuden låse ved en given indbetalingsgrænse eller oplyse spilleren om muligheden for selvudelukkelse.

  • Vi kan spærre en kundes konto hos os, hvis spillet har taget overhånd. Men vi kan ikke sikre, at de ikke spiller andre steder.

Fordele ved omsorgsopkald

  • Danske Spil får konkret viden om kundens situation. Det hjælper os med at kvalificere den data, vi har om deres spilleadfærd.

  • Vi kan give målrettet rådgivning og personlig opfølgning – hvis spilleren vil tale med os.

  • Vi får indsigt i mulige ‘faldgruber’ for sårbare spillere og kan bruge disse til nye indsatser mod ludomani.

Spilscanneren

Digital detektiv spotter usunde spillemønstre
Danske Spils Spilscanner har været i brug siden 2017 og er efterhånden et uundværligt værktøj til at forebygge ludomani med. Online spildata hos Danske Spil bliver kørt gennem Spilscannerens algoritme og analyserer kunders spillemønstre for tegn på problematisk spilleadfærd.

9 værktøjer, der gør en forskel

Reality Checks

Indbetalingsgrænser

Uddannelse af forhandlere
og medarbejdere

ROFUS og
selvudelukkelse

Omsorgsopkald

Bonusloft

Spilreklamer

Oplysninger
og kampagner

Selvtest og viden om
spil med omtanke

Nyt i 2020

Ny, forbedret udgave af Spilscanneren

I 2020 har Danske Spils data science team forbedret vores Spilscanner ved at teste nye variationer af spillemønstre og ved hjælp af machine learning gjort den endnu bedre.

I 2020 har vi fortsat samarbejdet med Forskningsklinikken for Ludomani på Aarhus Universitet, som har analyseret risikoen ved en lang række kunders spil. Den data, kombineret med psykologernes vurderinger, har gjort Spilscanneren endnu mere effektiv og givet os en bedre forståelse for vores spillere.

Man kan kun spille hos Danske Spil, hvis man lader os følge med, og vi er naturligvis åbne om, hvordan vi benytter data.

I oktober 2020 indførte Danske Spil et krav om Spil-id ved køb af væddemål hos vores forhandlere. Det giver os et langt mere komplet billede af vores kunders spil – og dermed et bedre grundlag for at forebygge ludomani.

Det sker i 2021

Ny strategi med fokus på ansvarlighed

I år har vi lavet en ny strategi for Danske Spil med endnu større fokus på ansvarligt spil. Vi vil bl.a. arbejde for at skabe mere ansvarlige rammevilkår for spil i Danmark. Danske Spil ønsker fortsat at tage et medansvar for at hæve standarden for hele markedet, og det gør vi bl.a. ved måden, vi driver vores forretning på, dvs. ved selv at indføre konkrete tiltag for ansvarligt spil. Konkret vil vi de kommende år bl.a.:

  • Sponsorere et forskningsprojekt i samarbejde med Forskningsklinikken for Ludomani ved Aarhus Universitet og bruge viden fra projektet til at udvikle nye værktøjer, der kan forebygge ludomani eller uhensigtsmæssig spilleadfærd

  • Fortsætte med at forbedre vores Spilscanner

  • Implementere et early warning-system, der skal kunne opfange, hvis en spiller på kort tid mister kontrollen om sit spil – og dermed give os mulighed for at handle hurtigere, end vi gør i dag