DANSKE SPIL – CSR RAPPORT 2020

Mangfoldighed

DANSKE SPIL – CSR RAPPORT 2020

Mang-
foldighed

Når forskellighed bliver drivkraften

I Danske Spil er vi 456 kollegaer, som er de bedste medspillere, man kan ønske sig. Vi tilstræber aktivt at have en åben kultur, der bygger på, at vi alle er forskellige og unikke mennesker.

Vi accepterer ikke diskrimination af medarbejdere eller ansøgere, og vi forsøger i dagligdagen at bruge forskelligheden til at give hinanden ny inspiration og kreativitet. Danske Spil har en ambition om at tiltrække nye talenter, og vi stræber efter at give medarbejdere og ledere plads til og mulighed for at udvikle både sig selv og Danske Spil som arbejdsplads.

Mangfoldigheden skaber en kompetent og kreativ arbejdsplads og bidrager til, at Danske Spil udbyder de mest attraktive spil til en bred målgruppe, der er lige så mangfoldig som os selv.

Vi stiller vores talenter lige. Uanset om de er mørke eller lyse, homo eller straight, sportsnørd eller ikke, kvinde eller mand, yngre eller ældre eller tror på det ene eller det andet – så er alle velkomne i Danske Spil, så længe de er dygtige, går ind for holdsport og kan være kampafgørende, når det gælder.

Som en virksomhed, hvis kerne er IT og spil, og som beskæftiger sig meget med sport, har Danske Spil i flere dele af organisationen dog en overvægt af mandlige medarbejdere. Det kræver derfor et særligt fokus at sikre en mere ligelig fordeling mellem kønnene på ledelsesniveau.

Flere og flere kvindelige talenter findes dog nu inden for eksempelvis IT og økonomi, og Danske Spil gør derfor en fokuseret indsats for at kunne tiltrække og fastholde disse talenter, så vi ikke risikerer at gå glip af disse talenter på både medarbejder- og ledelsesniveau.

Vi ønsker, at alderssammensætningen blandt medarbejderne afspejler befolkningens. Måltallet for 2020 var minimum 10 % under 29 år og minimum 25 % over 50 år. Vi er ikke nået helt i mål. +50 udgør nu 17 %, mens antallet af unge medarbejdere så rigeligt er opnået med 20 %.

Bestyrelsen i Danske Spil skal som resten af virksomheden afspejle vores målsætning om at være en mangfoldig arbejdsplads. Fem af de ved årets udgang otte medlemmer er valgt direkte af generalforsamlingen. Med tre mænd og to kvinder blandt disse bestyrelsesmedlemmer er målet om, at begge køn er repræsenteret opnået i 2020. Samme mangfoldighed i forhold til køn ønsker vi i Danske Spils øvrige ledelseslag. Danske Spil har som mål at have minimum 33 % af det underrepræsenterede køn. Dette mål er nået blandt Danske Spils koncernledelse, hvor to ud af seks direktører er kvinder.

Danske Spil efterstræber mangfoldighed i virksomhedens direktion og bestyrelse også i forhold til alder og uddannelses- og erhvervsmæssig baggrund, men der arbejdes endnu ikke med måltal for andet end køn.

Alle kan bidrage med noget til holdet

Fra tømrer til teamleder

Engagement er mindst lige så vigtigt som et funklende cv. Det er Mads et godt eksempel på:

se med her

Ekspert i tipskuponer

Bare fordi man er fra dengang ‘der ikke var noget, som hed EDB’, kan man sagtens spille en vigtig rolle hos Danske Spil. Klaus Keite har en enestående viden om Danske Spils ikoniske tipskuponer – hør selv:

se med her

Vi hylder dygtige kvinder

Vi er klar over, hvor vigtigt det er for både vores kultur og vores forretning at have en arbejdsplads med både kvinder og mænd. I dag har vi heldigvis kvinder i langt de fleste dele af vores organisation, men sådan har det ikke altid været:

se med her

Nyt i 2020

I december 2019 godkendte Danske Spils bestyrelse en revideret mangfoldighedspolitik. Her lægger vi bl.a. øget vægt på at sikre lige muligheder for alle potentielle og nuværende medarbejdere uanset deres baggrund samt at opbygge en åben arbejdskultur, hvor medarbejderes forskelligheder bliver en gevinst for vores arbejdsplads og for vores kunder. Der er i 2020 iværksat en række konkrete aktiviteter på baggrund af den nye politik:

  • Vi har justeret vores rekrutteringsproces, så indhold og valg af kanaler i højere grad når den type kandidater, som vi ønsker, for at kunne skabe en mere mangfoldig arbejdsplads – bl.a. i forhold til køn og alder.
  • Vigtigheden af mangfoldighed er blevet adresseret over for de forskellige ledergrupper i Danske Spil, hvor vi løbende har givet status på fordelingen af køn og alder. I september 2020 gennemførte Danske Spil en engagementsmåling blandt alle medarbejdere. 96 % svarede på undersøgelsen, som viste en tilfredshedsgrad på 4,1 ud af 5.
  • Desuden har Danske Spil løbende haft fokus på sikre virksomhedspraktikforløb for personer på kanten af arbejdsmarkedet og har også i 2020 haft en række medarbejdere i jobtilskud og virksomhedspraktik eller på anden vis under fleksible ordninger gennem 2020.

  • I 2020 var der to kvinder og tre mænd repræsenteret blandt de generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen. Med en ligelig kønsfordeling er målet om, at begge køn er repræsenteret, mere end opfyldt
Kønsfordeling
Aldersfordeling