VORES PLIGT AT VÆRNE OM IDRÆTTEN

Matchfixing

Danske Spil har 25 års erfaring i at overvåge spillemønstre, og vi ønsker fortsat at værne om sportens integritet

DANSKE SPIL MENER

Vi ønsker at værne om idrætten

Selv om matchfixing heldigvis er et lille problem i Danmark, er det vigtigt, at vi er på forkant og værner om idrættens integritet, så der også i fremtiden er god grund til at komme helt ud på kanten af sofaen, når favoritholdet spiller. Konsekvensen af matchfixing er nemlig, at tilskuerne og de folk, der spiller på kampene, mister tiltroen til, at det kun handler om sporten. Og ikke mindst går det ud over de enkelte atleter og kvæler vores forretning, når aftalt spil kvæler det overraskende, talentfulde og spektakulære ved konkurrenceidræt. Derfor har Danske Spil gennem årene øget indsatsen mod matchfixing.

Danske Spil er ikke eksperter i matchfixing. Vi er eksperter i spil. Derfor kan vi bidrage med indsigt og 25 års erfaring i at overvåge spillemønstre og pengestrømme.

Vi mener, at det er vores pligt at videregive usædvanlige mønstre til myndighederne og indgå i internationalt samarbejde i kampen mod matchfixing. Det er ikke obligatorisk for spiludbydere med licens i Danmark. Danske Spil håber og arbejder for, at det bliver et krav for alle udbydere af væddemål i Danmark.

Det siger loven

Hvad er matchfixing?

Matchfixing er aftalt spil, hvor resultatet af en idrætskonkurrence bliver manipuleret med økonomisk gevinst for øje. Matchfixing kan involvere både idrætsudøvere, dommere og trænere, og udover væddemål kan formålet også være politisk motiveret, en aftale klubberne imellem eller et forsøg på at underminere en turneringsstruktur.

VI FØLGER PENGENE NØJE

Sådan opdager vi matchfixing

Danske Spils digitale værktøjer følger nøje pengestrømmene på de enkelte kampe, og værktøjerne reagerer automatisk ved mistænkelige spillemønstre.

Det kigger vi efter

Danske Spil undersøger derefter, om der er naturlige forklaringer på spillemønstret – f.eks. at Danske Spil har højere odds på et udfald end konkurrenterne, eller at en nøglespiller netop er blevet skadet.

Hvis vi ikke kan finde nogen naturlige forklaringer, indrapporterer vi sagen til relevante myndigheder og idrætsforbund, som efterforsker sagen. I Danmark er det Anti Doping Danmark og Danmarks Idrætsforbund.

Hvis der er mistanke om snyd, tager myndighederne eller idrætsforbundene kontakt til klubberne og anmelder det eventuelt til politiet. Findes der beviser for matchfixing, bliver det straffet med karantæne og/eller bøde.

GLOBAL OG NATIONAL INDSATS

To vigtige organer til at bekæmpe aftalt spil

Global overvågning fra Brøndby

I 2005 tog Danske Spil initiativ til det, der i dag hedder Global Lottery Monitoring System (GLMS). Organisationen består af 33 medlemmer, primært nationale spilleudbydere over hele verden. GLMS overvåger fodboldkampe for UEFA, FIFA og TIU samt en lang række sportsgrene for Den Internationale Olympiske Komité (IOC).

GLMS har hovedsæde i Lausanne og har tre overvågningshubs i henholdsvis Hong Kong og Canada samt hos Danske Spil i Brøndby.

Den nationale platform til bekæmpelse af matchfixing

Danske Spil bidrager til det vigtige arbejde med videndeling og fælles indsatser i Den nationale platform til bekæmpelse af matchfixing. Her sidder vi sammen med en række myndigheder, idrætsforbund og andre vigtige aktører, som har en interesse i og et fælles ansvar for bekæmpelse af matchfixing i Danmark.

Læs mere om:

Den nationale platform til bekæmpelse af matchfixing

Europols seneste rapport om omfanget af matchfixing internationalt

Nyt i 2020

Nyt samarbejde deler viden
Danske Spil er også med i det præventive arbejde for at undgå matchfixing. I 2019 udviklede Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Danske Spil sammen et e-learningforløb om matchfixing, der bl.a. gør opmærksom på konsekvenserne af at deltage i matchfixing. Målgruppen er både spillere, trænere og andet støttepersonale i klubber og forbund.

E-learningforløbet er nu sendt ud til to forbund, Danmarks Basketball Forbund og Danmarks Ishockey Union. Det er planen, at det skal sendes ud til Badminton Danmark og Volley Danmark og efterfølgende Dansk Boldspil-Union og Dansk Håndbold Forbund.