DANSKE SPIL – CSR RAPPORT 2020

Verdensmål

Slide Overskud
til statskassen,
skatter og afgifter
Ansvarlighed Udlodningsmidler

Terningens bidrag til verdensmålene

For Danske Spil er FN’s Verdensmål en naturlig forlængelse af vores grundlæggende formål. Vores aktionærer er den danske befolkning, og Danske Spil arbejder dagligt på at sikre, at hver eneste krone, vi tjener – lige meget om det er til udlodningsmidlerne, udlodning til statskassen eller gennem skatter og afgifter – bliver tjent på en ordentlig og ansvarlig måde.

Udlodningsmidler

Danske Spils bidrag til flere end 1.300 initiativer og foreninger inden for f.eks. beskyttelse af miljø og klima, sundhed og idræt, uddannelse, by- og kulturliv, støtte til svage grupper i samfundet, børn, unge og ældre, der hvert år får direkte gavn af over 1 milliard kroner fra Danske Spils lotterier gennem udlodningsmidlerne.

Overskud til statskassen, skatter og afgifter

Vores overskud til staten fra Danske Licens Spil samt afgifter på spil og som en af Danmarks 20 største skatteydere.

Ansvarlighed

Danske Spils ansvar som en statsejet spilleudbyder med en ansvarlig tilgang til spil. Herigennem medvirker vi til at reducere den negative betydning, som spil kan have.

FN’S VERDENSMÅL

Om de 17 verdensmål

FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling blev vedtaget af verdens stats- og regeringsledere på FN’s topmøde i New York den 25. september 2015. De markerede en hidtil uset ambitiøs og transformativ udviklingsdagsorden. Målene trådte i kraft den 1. januar 2016 og skal frem til 2030 sætte os på en kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten, som vi bor på.

FN’s Verdensmål består af 17 mål og 169 delmål og er den til dato mest ambitiøse globale udviklingsdagsorden.

Fakta om Verdensmålene